Visie & beleid

Visie

Wij werken met het pedagogisch beleidsplan van Radius Nederland. In dit pedagogisch beleidsplan staan de uitgangspunten en de achtergronden van ons pedagogisch handelen beschreven. Het gaat uit van vier pijlers, te weten: een respectvolle, ruimtelijke, individuele en positieve benadering. 

Deze vier pijlers sluiten aan op de pedagogische opvoedingsdoelen die in de Wet kinderopvang en de bijbehorende beleidsregels kwaliteit gesteld worden, te weten het aanbieden van een gevoel van emotionele veiligheid, gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en de kans om zich waarden en normen eigen te maken. 

Pedagogisch beleid & werkplan

Vanuit het pedagogisch beleidsplan zijn de diverse werkplannen opgesteld.

Het pedagogisch werkplan geeft per opvangsoort (KDV, PO, BSO ) nader inzicht in de wijze waarop wij met de pijlers en de opvoedingsdoelen om gaan. Hierbij is het toetsingskader van de GGD op het gebied van pedagogisch handelen als leidraad gebruikt. De werkplannen zijn hieronder te downloaden.

 werkplan KDV 

 werkplan PO

 werkplan BSO 

Daarnaast werken wij vanuit een Christelijke visie. Hierbij kunt u denken aan bidden en danken voor/na het eten. Ook Bijbelverhalen en het zingen van Christelijke liedjes horen hierbij.

Een goede communicatie en samenwerking met ouders is van groot belang. Wij informeren u graag over wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Alle downloads, rapporten en voorwaarden zijn voor u op verzoek beschikbaar.

Veilig- en gezondheidsbeleid

Met behulp van de afspraken die er binnen de dagopvang gemaakt zijn, werkt het team aan een veilige en gezonde omgeving voor kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Ieder jaar voert de GGD inspectie controles uit bij beide opvanglocaties om de veiligheid, gezondheid en de arbeidsomstandigheden te waarborgen en zo nodig te verbeteren.

Het veiligheid- en gezondheidsbeleid van onze organisatie is hieronder te downloaden.

Beleid veiligheid en gezondheid

Ziektebeleid

U vindt hier ons ziektebeleid als download. U vindt hier verschillende symptomen van ziekten en hoe u hier mee om kunt gaan. Bij twijfel kunt u ons altijd raadplegen. Dit beleid is in overleg met de oudercommissie overeengekomen. Onze medewerkers leven deze regels na. U kunt altijd contact met ons opnemen wanneer u andere gedachten ergens over heeft.

 Algemeen ziektebeleid 

Inhalen van ziekte

Ziekte inhalen is bij Het Borghonk niet altijd haalbaar. Het is daarom ook een service. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Toch willen wij proberen om één inhaaldag te bieden als een kind één of meerdere dagen ziek geweest is. Het wordt binnen twee weken na ziekte gepland als er plek is op de groep. U kunt een inhaaldag per mail aanvragen. 

 Het Borghonk

De Hokhorst 4
3927 GX Renswoude
Tel: 0318 - 251 801

W: hetborghonk.nl
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ouderlogin

 

 De Peuterboerderij

Woudegge 7
3959 BH Overberg
Tel: 0343 - 482 012

W: kinderopvang-depeuterboerderij.nl
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 button slotje gesloten