Oudercontact

Contacten met ouders

Goede contacten met ouders vinden wij erg belangrijk. Wij stellen het op prijs als u belangrijke gebeurtenissen die het kind heeft meegemaakt of waar het mee te maken gaat krijgen met ons deelt.

Mondeling contact tijdens het ophalen van kinderen wordt gewaardeerd. Het is prettig als ouders hier rekening mee houden. U kunt te allen tijde ook met vragen bij uw leidster of de leidinggevenden terecht. Als wij de eerste periode goed met u overleggen, verloopt de wenperiode voor uw kind meestal zonder problemen. 

Naast de korte contactmomenten tijdens het brengen en halen van de kinderen hebben we ook een digitaal schriftje voor de kinderen van de dagopvang en de peuteropvang waarin het verloop van de dag/ ochtend in het kort wordt bijgehouden. Daarnaast wordt het slaap-/voedingsschema in het schriftje gezet voor de kinderen onder een jaar. Tijdens de vakanties wordt er ook een digitaal schriftje bij gehouden voor de kinderen van de buitenschoolse opvang.

Als u naast de contactmomenten tijdens het brengen en halen behoefte heeft aan een individueel gesprek met betrekking tot de opvang van uw kind is dat vanzelfsprekend altijd in te plannen. Wij zullen van onze kant ook om een gesprek vragen als daar aanleiding toe mocht zijn.

Wij doen onze uiterste best om ouders tevreden te stellen, maar dit kunnen wij uiteraard niet zonder uw medewerking en stellen uw mening, suggesties en/of opmerkingen dan ook erg op prijs. Hiermee kunnen wij onze kwaliteit en zorg verbeteren. Ook zullen wij ongeveer eens per 2 jaar een tevredenheidsonderzoek laten plaats vinden.

Contact met BSO/TSO ouders

Er zijn korte lijnen met de twee basisscholen van Renswoude. Er is regelmatig contact met de leerkrachten. Wanneer kinderen starten in groep 1 is het altijd fijn als de ouders doorgeven aan de leerkracht dat hun kind gebruik maakt van de opvang. Dit kan zowel bij tussenschoolse opvang als bij de buitenschoolse opvang.

Oudercommissies

Binnen Het Borghonk is er een oudercommissies actief. In deze commissie nemen verschillende ouders plaats. Sommige ouders maken gebruik van De Hummel, andere van Het Honk en andere van Het Peuterhonk. Zo worden alle meningen en ideeën met elkaar vergeleken en meegenomen tijdens een vergadering.

De oudercommissie heeft verschillende functies, namelijk het meedenken in het beleid en de visie. Gezamenlijk streven wij naar een goede opvang vanuit het oogpunt van de ouders en de opvang. De oudercommissie heeft hierin adviesrecht. 

Ook als er eventuele klachten of problemen zijn, dan kan de commissie als bemiddelaar optreden. Elke uiting van ontevredenheid of klacht kunt u bij de oudercommissie neerleggen en uiteraard wordt dit behandeld. Zo hopen wij de kwaliteit te kunnen verbeteren.

Om contact op te nemen met de oudercommissie, kunt u de contactgegevens inzien dan wel opvragen bij Het Borghonk.

 Het Borghonk

De Hokhorst 4
3927 GX Renswoude
Tel: 0318 - 251 801

W: hetborghonk.nl
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ouderlogin

 

 De Peuterboerderij

Woudegge 7
3959 BH Overberg
Tel: 0343 - 482 012

W: kinderopvang-depeuterboerderij.nl
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 button slotje gesloten